Tyres for MOTO GUZZI V50 Custom 1984 

1984 - MOTO GUZZI V50 Custom 1984